niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Po dwuletniej pandemicznej przerwie, do kalendarza wydarzeń poświęconych zastosowaniu rozwiązań elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych, powrócił Świętokrzyski Konwent Informatyków. Kolejna edycja wydarzenia miała miejsce w dn. 22-23 września br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku w gminie Chęciny. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele z jednostek samorządowych w powiecie koneckim.

W dwudniowym spotkaniu podzielonym na cztery bloki tematyczne:

  • e-administracja,
  • e-zdrowie,
  • informacja przestrzenna oraz infrastruktura,
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne

uczestnicy mogli uaktualnić swoją wiedzę, zapoznać się z nowymi koncepcjami i trendami a także uzyskać informacje o sposobie rozwiązywania praktycznych problemów, jakie występują w ich organizacjach.

Na stoiskach wystawców zaprezentowano najnowsze rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie wspierające pracę urzędów, zakładów komunalnych i straży miejskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z cyberbezpieczeństwa, podczas których przedstawiono metody ataków na instytucje publiczne, sposoby zabezpieczeń a także przykłady wyłudzeń stosowane przez wirtualnych przestępców.

Czas konwentu to również możliwość bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń między pracownikami działów IT urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego, szpitali i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Powiat Konecki reprezentowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Końskich: Radosław Lachowski - naczelnik wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu, Mariusz Gonera – informatyk urzędu a także pracownicy działu IT koneckiego szpitala. Wśród uczestników można było również zauważyć przedstawicieli gminy Radoszyce.

Organizator przedsięwzięcia - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament IT poza bogatą tematyką konwentu zapewnił uczestnikom wyjątkowe miejsce spotkania. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej służy na co dzień studentom Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego jako zaplecze naukowo-badawcze i miejsce konferencji naukowych, a sam obiekt został wybudowany w nieczynnym kamieniołomie dolomitów w Korzecku. Zaprojektowana kompozycja budynków sprawia niesamowite wrażenie kontynuacji opadającego wzniesienia kamieniołomu. Obiekt otrzymał m.in. tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w Polsce w 2015 roku, zaś architekci prestiżowego konkursu Życie w Architekturze wybrali go „Najlepszym obiektem projektowanym dla klimatu w latach 2015-2019” podkreślając, że: „to budynek symbol, w którym jednoczą się natura i kultura”.

Radosław Lachowski