niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 17 września wyruszyła piesza pielgrzymka z Końskich do Smarkowa. W tamtejszej kaplicy znajdują się relikwie św. Stanisława Kostki. Pątników „na starcie” przy koneckiej kolegiacie witał proboszcz - ks. Jacek Wieczorek. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie zgromadzeni wyruszyli w drogę wraz z ks. Michałem Podsiadłym - wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. Po pieszej wędrówce wśród śpiewu, modlitwy, ciekawych rozmów i wielkiej radości, pielgrzymi dotarli do celu. Na miejscu Mszę Świętą celebrowali ks. Jacek Wieczorek wraz z ks. Marcinem Dobkiem - wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. Ks. Marcin skierował słowo do zebranych wiernych.

Przybliżył żywot św. Stanisława i jego słynne słowa: "do wyższych rzeczy jestem stworzony".

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł - Mariusz Gosek, przedstawiciele: Rady Sołeckiej Smarkowa, Gminy Stąporków, Gminy Końskie, dyrekcje szkół oraz rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, których patronem jest św. Stanisław. Do Smarkowa przybyli również pielgrzymi m.in. z Krasnej, Pomykowa, Stąporkowa, Kazanowa oraz Niekłania. Zwracając się do zebranych poseł Gosek mówiąc o Świętym nawiązywał do wielkich Polaków. Dużo uwagi poświęcił Danucie Siedzikównie ps. "Inka". Po ucałowaniu relikwii Świętego Stanisława zgromadzeni skierowali się do świetlicy wiejskiej na kulinarną ucztę. Smaczny posiłek uwieńczony był muzycznym występem Smarkowianek. Kolejna okazja do pielgrzymowania w tej intencji już za rok!

Bartosz Popielski