niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniach od 16 do 20 lutego 2015 roku uczniowie z ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych aktywnie spędzali czas szusując na nartach. Kurs narciarski dla uczniów poprzedziły zajęcia zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” działający przy szkole. Następnie w Ośrodku Narciarskim „Sabat” w Krajnie uczniowie Klubu szlifowali swe umiejętności jazdy na nartach. Wypoczynek ten mógł być zrealizowany dzięki projektowi w ramach zadania państwowego pod nazwą „Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”.

Projekt był również współfinansowany ze środków pochodzących z Urzędu Miasta i Gminy Stąporków. Nauka jazdy odbywała się w zmiennych warunkach atmosferycznych, ale z dużym zaangażowanie zarówno instruktorów Szkoły SkySki Sędek, jak i samych uczniów i opiekunów. Uczniowie podzieleni na trzy grupy uczyli się nowych technik narciarskich takich, jak choćby: skręt z poszerzenia kątowego, skręt równoległy ślizgowy, skręt równoległy, śmig, czy jazda pługiem. Jak podkreślali uczestniczący w kursie uczniowie, to niezwykle pasjonująca lekcja wychowania fizycznego w bardzo zaawansowanej odsłonie. Kurs kończyły zawody w zjeździe slalomem dla dziewcząt i chłopców. Honorowym zawodnikiem była również dyrektor szkoły - Hanna Rzepka, która obserwowała postępy swoich podopiecznych. Kolejny etap projektu przewiduje spotkanie ze specjalistą w zakresie profilaktyki uzależnień. Oprócz spotkania odbędzie się również konkurs na plakat w w/w tematyce, a uczniowie przedstawią spektakl profilaktyczny pt. ”Nad przepaścią”. W rywalizacji zawodów pośród uczniów Stąporkowskiej placówki najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:

 

Grupa podstawowa dziewcząt:

I miejsce          - Agata Nowek - kl. 1 LO

II miejsce        - Patrycja Wieloch - kl. 1 LO

III miejsce       - Karolina Sorbian - kl. 4 TOR

Grupa zaawansowana dziewcząt:

I miejsce          - Aleksandra Kwiecień - kl. 2 LO

II miejsce        - Klaudia Ślusarczyk - kl. 2 LO

III miejsce       - Małgorzata Zawół - kl. 3 LO

Grupa podstawowa chłopców:

I miejsce          - Grzegorz Lasota - kl. 2 TI

II miejsce        - Patryk Kołodziej - kl. 1 LO

III miejsce       - Emil Wąsowski - kl. 4 TL

Grupa zaawansowana chłopców:

I miejsce          - Czesław Małyska - kl. 4 TL

II miejsce        - Kacper Kowalik - kl. 2 TI

III miejsce       - Grzegorz Jura - kl. 2 TL.