niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę i tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. To ważny moment w życiu młodzieży, która rozpoczęła w szkole kolejny etap kształcenia. Wręczone zostały również stypendia "Na Dobry Start". W tym uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: Wiesław Skowron – Wicestarosta konecki oraz Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, a także rodzice uczniów klas pierwszych.

W uroczystości wzięli udział: Hanna Rzepka – Dyrektor Szkoły, Karol Banasik – wicedyrektor, wychowawcy klas pierwszych: Katarzyna Dworzyńska (I TI), Monika Grabusińska (I TL), Łukasz Kwiecień (I LO). Obecni byli również nauczyciele i uczniowie z poszczególnych klas. Wszystkich zebranych, serdecznie powitała Dyrektor Szkoły, która życzyła uczniom klas pierwszych wielu sukcesów w nauce, radosnych i szczęśliwych dni, a także licznych przyjaźni oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań w szkole.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego: Antonina Słoka i Kacper Kurcbart, którzy w swoim wystąpieniu zapewnili pierwszoklasistów o wsparciu i pomocy ze strony starszych koleżanek i kolegów.

Głos zabrali również - Wiesław Skowron oraz Krzysztof Stachera życząc uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz satysfakcji w realizacji wszystkich ambitnych planów. Uroczystość ślubowania była również okazją do wręczenia stypendium „Na dobry start” uczniom, którzy przyszli do klas pierwszych z najwyższymi wynikami w nauce.

Stypendium otrzymali:
z klasy I LO: Anna Szewczykowska

z klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk: Michał Woźniak

z klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk: Kacper Górczyński

Listy gratulacyjne wręczono również rodzicom wyróżnionych uczniów.

Wszystkim uczniom klas pierwszych serdecznie gratulujemy wyboru szkoły i życzymy wielu sukcesów w nauce!