niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 13 września w sali konferencyjnej starostwa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zebranym przewodniczył starosta Grzegorz Piec. Przedstawiciele służb i straży omówili zagrożenia i podejmowane działania w I półroczu 2022 roku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, sanitarno - epidemiologicznego oraz statystyki wypadków i kolizji. Przedstawione zostały również efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz realizacji programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców i młodzieży, a realizowanych przez Komendę Powiatową Policji.

 

Adam Kubka