niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Najwyższa zdawalność:

Licea: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich      – 100 %

Technika: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie               – 90,91 %

Procent zdawalności w powiecie w poszczególnych typach szkół:

  • Powiat Konecki

Licea                                                              – 98,13 %

Technika                                                        – 81,76 %

  • w kraju

Licea                                                               – 89,3 %

Technika                                                         – 78,3 %

  • w województwie świętokrzyskim              

Licea                                                              – 92,9 %

Technika                                                         – 76,8 %

Uwaga: Informacje zebrane w dniu 9 września 2022 r. przez naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia telefonicznie od dyrektorów szkół ponadpodstawowych z powiatu koneckiego.

Wydział Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia