niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W tym roku mijają 153 lata od momentu bitwy stoczonej pod Ormanichą. O tym historycznym zrywie patriotycznym, jaki miał miejsce podczas powstania styczniowego pamiętają zarówno samorządowcy jak i mieszkańcy gminy Ruda Maleniecka. Na corocznych uroczystościach, obchodzonych dwa razy do roku nie brakuje także dzieci i młodzieży szkolnej, której towarzyszy dyrekcja i nauczyciele.

Wśród licznych gości władz szczebla powiatowego i gminnego znaleźli się między innymi: Bogdan Soboń - starosta konecki, Marian Król - przewodniczący Rady powiatu koneckiego, Dorota Duda - radna Rady powiatu koneckiego, a także Leszek Kuca - wójt gminy Ruda Maleniecka, Piotr Pałgan - przewodniczący gminy Ruda Maleniecka, Michał Pękala - wójt gminy Radoszyce, oraz Robert Wielgopolan - wójt gminy Słupia. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, leśników i kombatantów. Uroczystą liturgię w leśnej scenerii koncelebrowało, aż 3 kapłanów, wśród których znaleźli się: proboszcz parafii w Lipie - ks. Tomasz Waśkiewicz, któremu towarzyszył wikariusz ks. Adam Ślusarczyk, oraz ks. Henryk Podgórski z Kielc.

"Dziś upamiętniamy naszych bliskich, którzy zginęli kiedyś po to, żeby nam było lepiej. Oni nie byli głupcami, nie byli naiwni, wierzyli w wolność i mieli idee. Zastanówmy się dziś, czy ja walczę dosyć o swoją polskość, o polskość swoich dzieci, wnuków, pokoleń? Obraz naszej flagi narodowej powinien nam przypominać, że białe, to czyste nasze serce i nasza dusza, polska dusza, a czerwone to krew przelana za naszą wolność" - podkreślał w uroczystym kazaniu ks. Adam Ślusarczyk.

"To miejsce naznaczone krwią i bohaterstwem mówi o odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Bohaterowie tamtych wydarzeń uczą nas dojrzałości i miłości do Polski" - mówił Leszek Kuca - wójt gminy Ruda Maleniecka.

"O tym miejscu historycznie powiedziano już bardzo dużo. Bohaterska postawa powstańca styczniowego obliguje nas wszystkich do pamiętania, pamiętania o tym heroicznym czynie i wysiłku, który okupiony został przecież najwyższą ceną. Dziękuję wszystkim obecnym za kultywowanie tej pamięci, pamięci którą obecna dziś młodzież mam nadzieję przeniesie w kolejne pokolenia" - podkreślał Bogdan Soboń- starosta konecki.

Jak co roku uroczystości uświetnił swą obecnością prawnuczek powstańca styczniowego - Jan Kaczmarczyk. Warte honorową przed powstańczą mogiłą pełnili druhowie z OSP Ruda Maleniecka i Jakimowic. W strojach z epoki zaprezentowali się uczniowie ze Słupi, którym przewodniczył dyrektor SP w Wólce - Andrzej Rudziński. W patriotyczny nastrój wierszy i piosenki wprowadzili nas uczniowie SP w Rudzie Malenieckiej, którym akompaniowała - Katarzyna Krzysztoporska. Uroczystości zakończyło wspólne ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

Opracował: Paweł Kubiak