niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 9 lipca po raz pierwszy odbyło się w Gminie Smyków Forum KGW i Organizacji Pozarządowych. Na hali przy Szkole Podstawowej w Królewcu spotkali się wszyscy aktywnie uczestniczący w życiu lokalnej społeczności. Wydarzenie to pokazało, jak ważną rolę odgrywają koła gospodyń i stowarzyszenia w organizacji życia społecznego mieszkańców na terenie Gminy Smyków. Hasłem przewodnim forum było zatem: „KGW i organizacje pozarządowe siłą Gminy Smyków”. W spotkaniu uczestniczył również starosta Grzegorz Piec, na co dzień mieszkaniec Gminy Smyków.

Podczas spotkania, współorganizowanego przez Urząd Gminy w Smykowie, Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia i Ekonomii Społecznej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, podsumowano rok współpracy KOOWES-u z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie. Gospodynie wiejskie mogły zaprezentować swoją działalność, przedstawić swoje produkty i wyroby rękodzielnicze, a także przedstawić swoje plany na przyszłość.

W części merytorycznej wykład wygłosiły: Anna Górak, mówiąc o roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie, a dr Karolina Jarosz opowiadała o marce lokalnej. Ponadto obecni w szkole w Królewcu wzięli udział w warsztatach tematycznych dotyczących sposobu pracy kół gospodyń wiejskich. Na zakończenie, w części artystycznej zaprezentowały się znane w naszym powiecie regionalne zespoły „Królewiaczki” i „Smykovia”.

Adam Kubka