niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Jak się okazuje największy procent zdawalności mamy w powiecie koneckim! - 83 procent. Potem z wynikiem 82 procent powiaty ostrowiecki i włoszczowski. Dopiero na czwartym miejscu Kielce - 81 procent. Warto zauważyć też wynik maturzystów z powiatów opatowskiego i włoszczowskiego - egzamin z języka angielskiego zdali wszyscy!

Najwyższa zdawalność:

Licea: II  Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Marii  Skłodowskiej  Curie  w  Końskich  – 97,81 %

Technika:  Technikum  w  Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych  im.  Stanisława  Staszica  w  Stąporkowie  –  81,82 %

Procent zdawalności w powiecie w poszczególnych typach szkół:

  • Powiat Konecki

Licea – 94,40 %

Technika – 72,90 %

  • w kraju

Licea – 84,00 %

Technika – 69,20 %

  • w województwie świętokrzyskim              

Licea – 87,00 %

Technika – 66,00 %

Uwaga: Informacje zebrane w dniu 5 lipca 2022 r. przez naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia telefonicznie od dyrektorów szkół ponadpodstawowych z powiatu koneckiego.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia