niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Temat dróg powiatowych jest często poruszany w kontekście skuteczności działań samorządowych. Powiat Konecki aktywnie poszukuje dodatkowych środków finansowych by zrealizować jak najwięcej inwestycji w tym zakresie. Wiele działań realizowanych jest przy znaczącym wsparciu budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km 7+923 – 10+563 na długości 2640 mb – za kwotę 1 138 576,1 zł z dofinansowaniem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Barycz w kwocie: 815 790,00 zł, wkład własny Powiatu wynosi 322 786,10 zł. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.
  2. Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosań w km 0+010 – 1+125 na długości 1115 mb – za kwotę 639 232,85 zł z dofinansowaniem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Stąporków w kwocie: 300 000,00 zł, wkład własny Powiatu wynosi 339 232,85 zł. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.
  3. Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek w km 2+930 – 3+490 na długości 560 mb – za kwotę 342 299,16 zł z dofinansowaniem z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 273 839,00 zł oraz Gminy Stąporków w kwocie: 34 230,00 zł, wkład własny Powiatu wynosi 34 230,16 zł. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.
  4. Remont drogi powiatowej ul. Niekłańska w Stąporkowie – za kwotę 841 935,31 zł z dofinansowaniem z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 673 548,00 zł oraz Gminy Stąporków w kwocie: 84 194,00 zł, wkład własny Powiatu wynosi: 84 193,31 zł. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 1919 mb oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

Tylko w tym roku dobiegają końca inwestycje na czterech wymienionych odcinkach, a w przygotowaniu jest dokumentacja na kolejne odcinki drogowe, które poprawią bezpieczeństwo poruszania się po drogach powiatowych w tej gminie.