niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Od 9 marca do 13 kwietnia br. pracować będzie Powiatowa Komisja Lekarska. Przed Komisją staje rocznik 1996 – 497 osób, oraz 31 mężczyzn z rocznika starszego. Kwalifikacji podlegają zarówno mężczyźni jak i kobiety. W pierwszym dniu pracy Komisji obecni byli: Bogdan Soboń – starosta konecki, Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich, Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz MiG w Końskich, oraz Jerzy Zieliński – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w urzędzie MiG w Końskich. „Naszym celem jest przeprowadzenie kwalifikacji, a więc ewidencja, badanie, wyznaczenie kategorii i wydanie odpowiedniego dokumentu, czyli książeczki wojskowej.

 

Te działania prowadzone są na podstawie decyzji rządowej i w oparciu o  ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. To ważne zadanie, które musi być wykonane z należyta starannością” - podkreślał Wiesław Basiak – naczelnik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich. „Wydarzenia na wschodzie Ukrainy nie napawają zbytnim optymizmem i dowodzą, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Dlatego tym bardziej pamiętajmy, że zbiorowy obowiązek obronny wobec Ojczyzny jest rzeczą zasadniczą, a wręcz nawet fundamentalną” - zaznaczał Bogdan Soboń – starosta konecki. Komisji przewodniczy dr Marek Ziopaja, sekretarzem jest Robert Nagórny, natomiast przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach są – Dorota Zygan i Ewa Robak.