niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

6 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego z Kielc. Tematem przewodnim spotkania była analiza potencjału kulturowego województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem społeczno – gospodarczych uwarunkowań, oraz prawidłowe zdiagnozowanie i oszacowanie  potencjału kulturowego powiatu koneckiego, przy szczególnym udziale dyrektorów jednostek kulturalnych, twórców ludowych, regionalistów, poetów i artystów.

 

„Jako regionalista z zamiłowania, uważam, że organizowanie tego typu spotkań pozwala nam w sposób właściwy ocenić dotychczasowy potencjał dorobku kulturowego, którego silne korzenie mają również swój wymiar regionalny” - zaznaczał Bogdan Soboń – starosta konecki, gospodarz spotkania. W spotkaniu udział brali również: Zbigniew Sadorski – sekretarz powiatu koneckiego, Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Dariusz Kowalski – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich.