niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

7 marca br. na terenie Powiatowego Szpitala Św. Łukasza w Końskich rozpoczęła swą działalność Powiatowa Komisja Lekarska. Komisja pod przewodnictwem dr Marka Ziopaji ma do przebadania 525 mężczyzn. Tegoroczna Komisja będzie prowadziła Kwalifikację młodych ludzi z rocznika 1997 w liczbie 493 i 32 osób ze starszych roczników. Komisję oficjalnie otworzył Wiesław Basiak - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich. Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi nadzór merytoryczny nad tegoroczna Kwalifikacją.

Jak podkreślał Wiesław Basiak Kwalifikacja Wojskowa musi odbywać się z należytą starannością i dbałością, tak by w sposób niebudzący wątpliwości móc dokonać wstępnej oceny, być może przyszłych adeptów sztuki żołnierskiej. Władze samorządowe Powiatu Koneckiego reprezentował starosta konecki - Bogdan Soboń, który powiedział między innymi: "Dziś jak, co roku spełniamy obywatelski obowiązek, pamiętając że Ojczyzna może być zabezpieczona tylko wtedy, gdy posiada sprawną armię. Wolność, również naszego narodu nie jest dana raz na zawsze, dlatego trzeba ją pielęgnować i zawsze o nią dbać. Dlatego też, ta dzisiejsza kwalifikacja jest bardzo ważnym elementem w skali obronności naszego kraju".

"Dziś, to Kwalifikacja Wojskowa ponieważ zakładamy ewidencje wojskową młodym ludziom z rocznika 1997, a Komisja Lekarska ma za zadanie określić ich kategorię zdrowotną. Potwierdzam, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie służbą wojskową młodych ludzi, ale aby zostać żołnierzem trzeba zacząć od służby przygotowawczej, następnie odbyć służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, po czym wstępuje się do Korpusu Szeregowych. W Korpusie istnieje możliwość, na wniosek dowódcy jednostki, skierowania młodego człowieka do różnych szkół oficerskich, gdzie nabywa się odpowiednich umiejętności, dających możliwość dalszego awansu zawodowego. Nie jest to łatwa droga, ale jak najbardziej realna. Chciałbym zaznaczyć, że w Wojsku Polskim jest coraz więcej Pań i jesteśmy na tego typu wyzwania przygotowani" - podkreślał ppłk Mirosław Smerdzyński z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach.

Podczas Kwalifikacji Decyzją Nr 1625 Ministra Obrony Narodowej Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju odznaczeni zostali: dr Marek Ziopaja, oraz dr Sławomir Rowiński.

"Chciałbym, aby każdy Polak w razie niebezpieczeństwa mógł stanąć w obronie swej Ojczyzny. Wojsko daje doskonałą okazję nabycia tego rodzaju umiejętności. Dzisiejsze Wojsko zawodowe stwarza zarówno odpowiednie możliwości nabycia praktycznych umiejętności, jak również szansę rozwoju intelektualnego, co z całą pewnością bardzo interesuje młodych ludzi" - zaznaczał uczeń I LO w Końskich - Mateusz Baran, który w poniedziałkowy ranek stawał na Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Opracował: Paweł Kubiak