niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Uczniowski Klub Sportowy ,,Staszic”, działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie uzyskał dotację do projektu ,,Zimą zdrowo na sportowo” realizowanego w ramach zadania państwowego - ,,Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”. Projekt ogłoszony i współfinansowany był również przez burmistrza Stąporkowa ze środków Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z programem współpracy Gminy Miejsko - Wiejskiej Stąporków z organizacjami pozarządowymi. Projekt opracowała i koordynuje prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Staszic” - Bożena Hozer.

Jest to działanie promujące nie tylko zdrowy styl życia, ale także umożliwiające młodzieży dostęp do atrakcyjnych form ruchowych nie objętych programem nauczania w szkole, oraz wzbogacające wiedzę uczestników na temat zagrożeń wynikających z różnych form uzależnień.

Młodzież zakwalifikowana do projektu to 32 uczniów z klas pierwszych Liceum i Technikum, którzy są członkami klubu i zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Stąporków. W ramach ww. projektu odbyło się również szkolenie praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzone przez ratownika medycznego - Marcina Pytlosa. W dniach 01 - 05 lutego podczas zajęć pozalekcyjnych na stoku narciarskim „Snow Park Sabat” w Krajnie odbył się kurs nauki jazdy na nartach. Młodzież została podzielona na trzy grupy, które ćwiczyły ze swoimi instruktorami Szkoły Narciarskiej SkySki Sędek, oraz opiekunem – nauczycielem. Opiekę wychowawczą nieodpłatnie sprawowali nauczyciele z ZSP im. Stanisława Staszica w osobach: Robert Kusztal, Małgorzata Hampel, Karol Banasik. Przed wyjazdem do Krajna uczestnicy kursu zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania na stoku wg. Kodeksu FIS. Narciarstwo zjazdowe wymaga odwagi i dobrej koordynacji ruchowej. Dlatego początki dla niektórych uczestników były niełatwe, jednak ich zapał oraz doświadczenie prowadzących pomogło młodzieży przezwyciężyć wszelkie trudności. Mimo niesprzyjających i trudnych warunków atmosferycznych wszyscy opanowali technikę jazdy na nartach. W ostatnim dniu zajęć wraz z młodzieżą szusowała na stoku dyrektor Zespołu Szkół - Hanna Rzepka. Na zakończenie kursu kursantom wręczone zostały Certyfikaty Ukończenia Kursu Narciarskiego. Dla większości uczestników udział w zajęciach narciarskich był jedyną okazją do zdobycia nowych umiejętności sportowych.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty profilaktyczne na temat ,,Sport bez alkoholu i narkotyków - mój sposób na zdrowy styl życia ” przeprowadzone przez specjalistę psychoterapii uzależnień, oraz udział młodzieży w profilaktycznym spektaklu, który zaprezentowany zostanie przez aktorów Teatru Profilaktycznego. Na podsumowanie warsztatów profilaktycznych i zajęć sportowych zorganizowany zostanie dla wszystkich narciarzy konkurs na plakat profilaktyczny pod hasłem ,,Żyjmy zdrowo bez nałogów”. Prezentacja prac na wystawie umożliwi wszystkim uczniom szkoły zapoznanie się z tym tematem, a także przyczyni się do ujawnienia talentów plastycznych – podkreślają organizatorzy i opiekunowie młodzieży.