niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

4 lutego br. w czwartkowe popołudnie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym mającym na celu stworzenie Powiatowej Mapy Zagrożeń. Mapa ma włączyć się w ogólnopolski system bezpieczeństwa. Starostę koneckiego - Bogdana Sobonia, w tym dniu reprezentował Andrzej Marek Lenart - wicestarosta konecki, któremu towarzyszył Wiesław Basiak - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich. Spotkaniu przewodniczył komendant Komendy Powiatowej Policji w Końskich – insp. dr Waldemar Cisowski.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych, burmistrzowie i wójtowie, a także przedstawiciele różnych instytucji działających na terenie powiatu.

Jak mogliśmy usłyszeć, każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo, a rola podmiotów poza policyjnych w ujawnianiu zagrożeń jest niezmiernie istotna. Przedstawiciele służb mundurowych zapewniali, że każde zgłoszone zagrożenie, czy sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu będą traktowane z całą powagą i starannością. Konsultacje mają zarówno być formą analizy otaczających nas zagrożeń, ale także próbą zachęcenia do współpracy zarówno obywateli naszego powiatu, jak i działających tu wielu instytucji. To właśnie badania społeczne są istotnym elementem identyfikacji zagrożeń.

"Poczucie bezpieczeństwa dla każdego obywatela, to bardzo istotna sprawa. Dotychczasowe działania wskazują, że nasz powiat jest bezpieczny. Mimo to nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. To bardzo dobrze, że są z nami poszczególni włodarze gmin, którzy mają wyostrzone spojrzenia obywatelskie, na czym nam bardzo zależy" - podkreślał Wiesław Basiak - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich.

"To program koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jego celem jest wskazanie miejsc, gdzie takie zagrożenia na danym terenie są, po to żeby podjąć skoordynowane działania celem eliminacji, oraz poznania Państwa opinii na ten temat. Chcielibyśmy również dowiedzieć się od Państwa, co dla was słowo bezpieczeństwo oznacza, jak je identyfikujecie i wskazujecie miejsca niebezpieczne. Chciałbym podkreślić, że naszą pracę ułatwiają wszelkie telefony obywateli informujące o różnych zagrożeniach, na takie sygnały oczekujemy i jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Problem jazdy pod wpływem alkoholu jest nam dobrze znany, dlatego moi policjanci nie będą przymykać oka na żadne, nawet najmniejsze przewinienia w tej materii, tu na pewno nie ma co liczyć na żadne pobłażanie" - mówił Waldemar Cisowski - komendant KPP w Końskich.

"O ile obecność funkcjonariuszy w radiowozach jest wystarczająca, o tyle dostrzegam zbyt małą ilość patroli pieszych, zwłaszcza w skupiskach aglomeracji blokowych. Jednocześnie podkreślam, że dopóki sami jako obywatele nie będziemy reagować i zajmować zdecydowanego stanowiska w kwestii szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, to żadna mapa zagrożeń nas nie uchroni" - podkreślał Andrzej Marek Lenart - wicestarosta konecki.

Podczas spotkania zaprezentowano prezentacje multimedialną ukazującą przestępczość zarówno w wymiarze ogólnym, jak i kryminalnym. Wśród podnoszonych i zgłaszanych kwestii znalazły się liczne problemy społeczne związane zarówno z nadużywaniem alkoholu, nadmierną prędkością poruszających się pojazdów, przestępczością narkotykową, a także zagrożeniami ze strony Internetu. Mimo licznych apeli nie maleje liczba zdarzeń z udziałem pieszych, na co uczulano podczas dyskusji.

"Na terenie koneckiej Prokuratury występuje przekrój wszystkich przestępstw. Zwracam uwagę, że nasza Prokuratura w ramach całej apelacji ma największy odsetek aktów oskarżeń, co świadczy o skuteczności Policji" - zaznaczała z-ca prokuratora Okręgowego Prokuratury w Końskich prokurator – Ewa Bukowska.

"Policjant musi być traktowany jako przyjaciel, nie zagrożenie. Obywatel musi być przeświadczony, że otrzyma od niego pomoc. Namawiam do wykorzystywania w tej kwestii wszelkich rodzajów spotkań. Policjant plus obywatel ma równać się partnerstwu" - mówił Henryk Konieczny - wójt gminy Fałków.

Statystyki jednoznacznie wskazują, że w obszarze szkoły jest pierwsza inicjacja narkotykowa. Inicjacja, to jeszcze nie uzależnienie dlatego trzeba tu zdecydowanych działań. Współpraca z Kościołem jest również bardzo ważna, szczególnie w kontekście osób starszych i informowaniem ich o różnego rodzaju niebezpieczeństwach takich, jak choćby wyłudzeniach na tzw. wnuczka, księdza, czy nawet policjanta.

"Ocena poziomu bezpieczeństwa, jest uzależniona od samych ludzi. Końskie są środowiskiem, które starzeje się w sposób wyraźny. Seniorzy są grupą szczególnie zagrożoną i podatną na różnego rodzaju działalność przestępczą. Jeśli chodzi o Sielpię, to w okresie wakacyjnym miesza się tu duża ilość osób nawet z kilku województw, bywa że w tym czasie dziennie przebywa tam nawet 15 tysięcy osób. Tu musi być dobre zabezpieczenie terenu. Dość ważną kwestią pozostaje także zabezpieczenie imprez masowych, gdzie wynajęte firmy ochroniarskie nie do końca są przygotowane na tego typu działania. Bywa, że ludzie tam pracujący są pod wpływem alkoholu. Co do działań edukacyjnych i profilaktycznych, mamy pewne osiągnięcia, nie mniej jednak istnieje ciągła potrzeba działań w tym obszarze, działań które są prowadzone we właściwym kierunku" - podkreślał Krzysztof Jasiński - wiceburmistrz MiG w Końskich.

"Konsultacje, to świetna sprawa, potrzeba ich również w sołectwach. Chcemy, aby dzielnicowy był w każdym sołectwie. To mieszkańcy przekazują nam ciekawe spostrzeżenia i problemy, które na danym obszarze występują i dominują" - mówił Michał Pękala - wójt gminy Radoszyce.

Wśród problemów poruszanych na spotkaniu mówiono również o przemocy w rodzinie i handlu obwoźnym, gdzie jak się przypuszcza handluje się alkoholem bez stosownych zezwoleń i koncesji, co zaznaczał wójt gminy Słupia - Robert Wielgopolan.

opracował: Paweł Kubiak