niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

 

Spotkania Noworoczne, to już stały element samorządowego harmonogramu. 29 stycznia br. w powiecie koneckim odbyło się takie właśnie spotkanie podczas, którego mogliśmy się dowiedzieć jakimi działaniami zajmowali się koneccy samorządowcy podczas minionego roku. Tegoroczne wydarzenie zaczęło się jednak nietypowo, bo od spotkania przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich, gdzie oficjalnie zakończono niebagatelną inwestycję, pod nazwą - Termomodernizacji. Zgromadzonych gości z serdecznością przywitał gospodarz powiatu starosta konecki - Bogdan Soboń.

 

 

"Cieszymy się, że udało się zrealizować tą inwestycję, choć sam projekt do łatwych nie należał. Dzięki konsekwencji działań kolejnych Zarządów, możemy realizować takie właśnie inwestycje, które zarówno podnoszą standard jednostek samorządu terytorialnego, ale także pozwalają na wymierne oszczędności, z których tylko można się cieszyć. Mam nadzieję, że w przyszłości w bezpośredniej bliskości tego budynku powstanie Centrum Administracyjne, co i tak już po części się realizuje" - podkreślał starosta konecki - Bogdan Soboń.

 

Skompensowaną historię inwestycji, która obejmowała również budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich przedstawił Szymon Biały - naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Końskich, który jednocześnie odpowiadał za realizacje projektu i koordynował wszelkie związane z nim działania.

 

"Łatwo proszę mi wierzyć nie było. Wykonanie Termomodernizacji tych dwóch obiektów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. 97 % finansowania Funduszu Norweskiego zapewnia sama Norwegia. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują tu ochronę środowiska, oraz zmiany klimatyczne. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie 9 sierpnia 2013 roku został złożony odpowiedni wniosek. Po wnikliwym rozpatrzeniu został on bardzo wysoko oceniony plasując się na 6 miejscu w skali całego kraju. Ostateczny odbiór wszystkich prac  budowlanych nastąpił 9 grudnia 2015 roku. W efekcie podjętych działań inwestycyjnych na w/w obiektach ograniczono emisję dwutlenku węgla do atmosfery, aż o 64 %" - mówił Szymon Biały - naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Końskich.

 

"Gratuluję tego dokonania, jest naprawdę imponujące. Jak to dobrze mieć dobrego patrona" – zaznaczał z uśmiechem ks. dziekan - Andrzej Zapart dokonując symbolicznego poświęcenia obu obiektów.

 

Okolicznościowe wstęgi wspólnie przecinali: Bogdan Soboń - starosta konecki, Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Będkowski - wicewojewoda świętokrzyski, Arkadiusz Bąk - przewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego, Małgorzata Muzoł - świętokrzyski kurator Oświaty, Marian Król - przewodniczący Rady powiatu koneckiego, Andrzej Marek Lenart - wicestarosta konecki, a także Antoni Szkurłat - były starosta, oraz Waldemar Komorowski - były przewodniczący Rady powiatu koneckiego I i II kadencji.

 

"To jest spełnienie moich marzeń, zamierzeń i tych celów, które 8 lat temu postawiła sobie jak obejmowałam stanowisko dyrektora. To dopełnienie tego wszystkiego dobrego, co dzieje się w tej szkole - jak mówiła mama jednego z absolwentów  szkoły. Budynek wygląda tak, jak sobie to wymarzyliśmy" - mówiła szczęśliwa i zadowolona z inwestycji dyrektor II LO w Końskich - Beata Salata.

 

Druga część tegorocznego Spotkania Noworocznego odbyła się już w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, gdzie przybyło wielu zaproszonych gości zarówno z terenu samego powiatu koneckiego, województwa świętokrzyskiego, jak i zaprzyjaźnionych powiatów: przysuskiego, opoczyńskiego, skarżyskiego, włoszczowskiego, czy kieleckiego. Po przywitaniu gości przez prowadzących - Beatę Jakubowska i Krzysztofa Stacherę zaprezentowano niezwykle ciekawy i emocjonujący występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy. Zaprezentowany spektakl pod kierunkiem i opieką ks. Mariusza Przybycienia epatował głęboką refleksją otaczającej nas rzeczywistości. Młodzi artyści próbowali za pomocą, często skrajnych wartości i zachowań uwypuklić egoizm, żądze pokus i relacji między ludzkich. Twórca spektaklu, w ten właśnie sposób chciał ukazać ciągłą walkę dobra ze złem, gdzie szansą na wygraną jest nasze Nowe Narodzenie i taki też tytuł nosiło zaprezentowane przedstawienie. Spektakl nagrodzono rzęsistymi brawami.

 

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości starosta konecki – Bogdan Soboń, który powiedział między innymi: „To wielkie święto dla powiatu koneckiego, a wzajemny szacunek i zrozumienie na płaszczyźnie działań samorządów jest niezmiernie ważnym aspektem naszej codziennej służby, co z pewnością przedkłada się na realizację zamierzonych celów. Cieszymy się z tego, co w minionym roku wspólnie udało nam się dokonać”. Starosta przedstawił również roczny bilans działań jakie w 2015 roku miały miejsce na terenie powiatu koneckiego. Do najważniejszych gospodarz powiatu zaliczył między innymi: termomodernizację Starostwa i II LO, spadek bezrobocia, doposażenie koneckiego szpitala w specjalistyczny sprzęt, a także inwestycje drogowe, w które włączały się również gminy.

 

„Te wszystkie inwestycje, zamierzenia, które udało nam się zrealizować w minionym roku były możliwe dzięki merytorycznej i co pragnę podkreślić zgodnej pracy całej Rady powiatu koneckiego, za co bardzo dziękuję” - podkreślał Marian Król – przewodniczący Rady powiatu koneckiego.

 

„Ta dzisiejsza nasza obecność jest wyrazem wzajemnego szacunku do mieszkańców, ale i podkreśla wolę współpracy. Nowy Rok jest rokiem wyzwań, a Stary pokazał, że są w nas możliwości, jest potencjał, a wzajemna współpraca powoduje synergię” - mówił Krzysztof Obratański – burmistrz MiG w Końskich.

 

W imieniu samorządu ziemi koneckiej Noworoczne życzenia składała Anna Pluta – przewodnicząca Rady gminy Fałków. Następnie w kolejnej odsłonie występów artystycznych, tym razem młodzieży z ZSP Nr 1 w Końskich usłyszeliśmy szlagiery lat 30 – tych połączone z efektownymi występami tanecznymi, okraszonymi efektami specjalnymi. 

 

„Gratuluję organizacji i inwestycji, szczególnie w obszarze dość wymagających programów europejskich. Cieszę się, że budujecie tą wspólnotę i że potraficie jednocześnie słuchać. To od waszej sprawności i zaangażowania zależy ile środków powędruje do waszego powiatu” - mówił Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego.

 

„Chciałbym życzyć waszej wspólnocie, aby w swym działaniu dalej potrafiła patrzeć w przyszłość. Niech wasze działania w 2016 roku będą służyły lokalnej społeczności” - puentował Andrzej Będkowski – wicewojewoda świętokrzyski.

 

„Jestem dotknięty emocjonalnie, tym niezwykłym spektaklem, zawsze nas czymś zaskoczycie. Życzę abyście mieli tyle siły w przezwyciężaniu codziennych trudności, jak miała występująca tu młodzież” - mówił Arkadiusz Bąk – przewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego.

 

„Dziękuję samorządowi koneckiemu, że zechciał mnie wynająć, żebym zaprojektować tą inwestycje. Moja praca ma sens tylko wtedy, kiedy po drugiej stronie, są ludzie którzy potrafią zrealizować określone inwestycje. Audyt energetyczny być może brzmi obco, ale to jest bardzo ważny aspekt dbania o zasoby. A wszystko to, prowadzi do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zachowując go dla przyszłych pokoleń. Inwestycje tego rodzaju, to przejaw odpowiedzialności. Mam nadzieję, że kolejna inwestycja, która jeśli dojdzie do skutku, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie inwestycją która wytycz nowe kierunki w Polsce i być może w Europie” - podkreślał Ludomir Duda – audytor energetyczny.

 

Spotkanie zakończono degustacją przygotowanych potraw, które zaprezentowały wszystkie gminy powiatu koneckiego.