niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniach od 22 do 24 stycznia 2016 roku Zarząd Okręgu PZW w Kielcach zorganizował II Ogólnopolską Halową Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która odbyła się w Stąporkowie. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska oraz Starosta Konecki Bogdan Soboń. W Olimpiadzie udział wzięło 16 drużyn z całej Polski w tym 3 drużyny reprezentujące Okręg kielecki. Pierwszego dnia zawodów uczestnicy rozwiązywali testy ekologiczno-wędkarskie. W drugim dniu odbyły się zawody sprawnościowe, które rozegrano w hali Zespołu Szkół Publicznych.

 

Zawody sprawnościowe rozegrano w 3 konkurencjach tj. arenberg, spinning cel, odległość 7,5 g. Sędzią głównym zawodów był niezastąpiony Krzysztof Chwastek. W ostatnim dniu zostały rozdane uczestnikom puchary i dyplomy. W imieniu uczestników podziękowanie za organizację i atmosferę tych zawodów złożył dla organizatorów kol. Roman Łysiak oraz w imieniu Zarządu Głównego Przewodniczący Rady ds. Młodzieży kol. Wiesław Miś. Bogdana Sobonia w tym dniu reprezentował Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Zamknięcia olimpiady wspólnie dokonali Prezes ZO w Kielcach Andrzej Drzazga oraz Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska.