niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich wraz z Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, przedstawiają wyniki Konkursu „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie  szkół podstawowych z terenu powiatów kieleckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego. Celem konkursu było pielęgnowanie pamięci o członkach Brygady Świętokrzyskiej NSZ, podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wręczenie nagród odbędzie się 25 września podczas koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Rada Konkursowa w składzie:

  1. Justyna Jopek – starszy instruktor ds. edukacji artystycznej, Wojewódzki Dom Kultury, Kielce,
  2. Katarzyna Kowalewska – główny instruktor plastyk, Wojewódzki Dom Kultury, Kielce,
  3. Bernadetta Kobyłecka – instruktor ds. edukacji artystycznej, Wojewódzki Dom Kultury, Kielce,
  4. Agnieszka Markiton – główny specjalista ds. produkcji i montażu materiałów multimedialnych, Wojewódzki Dom Kultury, Kielce

po obejrzeniu 65 prac plastycznych nadesłanych na konkurs, postanowiła przyznać następujące nagrody:

Powiat Jędrzejowski:

I MIEJSCE - Kacper Putowski z Jędrzejowa,

II MIEJSCE - Vanessa Bierońska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie,

III MIEJSCE - Katarzyna Stefańska z Oksy.

Powiat Kielecki:

I MIEJSCE - Anna Stępień ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku,

II MIEJSCE - Zuzanna Zroślak z Mniowa,

III MIEJSCE - Nikodem Wolder ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie.

Powiat Konecki:

I MIEJSCE - Hektor Kij z Końskich,

II MIEJSCE - Marlena Kot z Gowarczowa,

III MIEJSCE - Martyna Kot z Gowarczowa.

Powiat Włoszczowski:

I MIEJSCE - Oliwia Mazur z Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Krasocinie,

II MIEJSCE - Karolina Śpiechowicz,

III MIEJSCE - Mariusz Kusa.

Serdecznie Gratulujemy