niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kwalifikacja Wojskowa, to coroczne zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych. Nad jej właściwym przebiegiem na terenie Powiatu Koneckiego czuwa Powiatowa Komisja Lekarska. Jej zakres działalności określa Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Świętokrzyskiego. Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła swą pracę 13 września i potrwa ona do 1 października 2021 roku. Na kwalifikację wzywani są mężczyźni  z rocznika 2002. Powiatowa Komisja Lekarska stwierdza, czy dana kandydatka lub kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu medycznych procedur, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

Komisja obraduje w składzie:

  1. Przewodniczący – lek. med. Marek Ziopaja
  2. Sekretarz – gł. Specjalista – Robert Nagórny
  3. Średni personel medyczny – Mirosława Jakóbowska

Łącznie do tegorocznej kwalifikacji wojskowej, z terenu powiatu wezwanych będzie 416 mężczyzn i 12 kobiet.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Końskich