niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 17 września, w Michniowie został zainaugurowany projekt edukacyjny „Poznaj Polskę – Michniów - Obraz Patriotyzmu i Martyrologii Wsi Polskiej". Na uroczyste rozpoczęcie tego programu w michniowskim muzeum zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele organów prowadzących szkoły, w tym Powiat Konecki, który tego reprezentowali: Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia oraz Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Organizatorami tej konferencji byli: Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, międzyszkolny oddział PTTK w Starachowicach oraz Delegatura IPN w Kielcach.

Założenia programu zaprezentował Kazimierz Mądzik - świętokrzyski kurator oświaty. Przeczytał również list od ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, który napisał, że nie wyobraża sobie, aby Michniów nie znalazł się na liście wycieczek szkolnych, objętych tym programem. Podkreślał, że jest to ważny element wychowania patriotycznego, pozwalający budować poczucie odpowiedzialności za losy naszego kraju.

Wśród przedmówców głos zabrali również senatorowie: Jarosław Rusiecki oraz Krzysztof Słoń, a także naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita, która zauważyła, że:

 - Młodzi ludzie, którzy żyją w warunkach pokoju, nie doznali nigdy głodu, nie doznali agresji nie są w stanie zrozumieć tej ciągłej walki Polaków o niepodległość. W związku z tym my przez pryzmat jednostkowych przypadków musimy im uświadomić co to znaczy wolność, co to znaczy zniewolenie.

Następnie konkretne koncepcje realizacji programu zaprezentowali następujący prelegenci: Katarzyna Malicka – Pędzik – postawiła celną diagnozę postmodernistycznego załamania się wartości wśród młodzieży; Bożena Wrona, która podkreślała rolę emocji w nauczaniu historii i odejście od historycyzmu. Poznawanie historii regionu poprzez piesze wędrówki istniejącymi szlakami (zwłaszcza Wykusu) prezentował dr Marek Jedynak z Instytutu Pamięci Narodowej, który przy tej okazji wyraził zadowolenie, „że wreszcie jest program, który ma w założeniu wspierać poznawanie małych Ojczyzn”.

Natomiast dr Justyna Staszewska ukazała rolę listów, pamiętników w poznawaniu historii. Podkreślała, że młodzież powinna się zetknąć z konkretnymi historiami ludzkimi, ich cierpieniem i traumami, trwającymi jeszcze wiele lat po wojnie.

Zachęcając dyrektorów szkół i nauczycieli do promowania tego programu, chcemy przybliżyć młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych miejsca pamięci narodowej, takie jak Michniów. Dobrze, że ministerstwo będzie wspierać tego typu wycieczki szkolne, a dyrektorzy bardzo szybko zareagowali na te propozycje. Co prawda limit środków wspierających to zadanie, około 15 milionów złotych, został już wyczerpany, ale mamy deklarację z ministerstwa, że wsparcie to będzie kontynuowane – podsumował Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego.

W tym miejscu trzeba dodać, że Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest interaktywnym muzeum narracyjnym, gdzie historia jest przekazywana za pomocą nowoczesnych technologii i materiałów, tak by ekspozycja działała na zmysły, emocje i wyobraźnię widzów. To miejsce każdy powinien odwiedzić!

Marian Wikiera