niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 16 września w naszym powiecie gościli przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca mieli okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi, dziedzictwem kulturowym i najnowszymi inwestycjami w gminie Ruda Malenicka. Goście w towarzystwie wicestarosty Wiesława Skowrona i wójta Leszka Kucy odwiedzili 100-letnią Stację Doświadczalną Rybacką i Izbę Pamięci im. prof. Franciszka Staffa, małą elektrownię wodną na rzece Czarnej, zabytkowy drewniany kościół w Lipie oraz miejsca pamięci narodowej.

Gospodarze zaprezentowali również, ostatnio realizowaną inwestycję pt. „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa”, zrealizowaną dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Kwota dofinansowania unijnego wyniosła około 1 150 tysięcy złotych. Projekt został również wsparty z budżetu państwa w wysokości około 100 tysięcy zł.

Adam Kubka