niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W związku z pozyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, od dnia 13 września 2021r. Urząd prowadzi nabór wniosków na:

- staże (3 m- czne staże z deklaracją zatrudnienia minimum na 1 m-c w pełnym wymiarze czasu pracy).

Nabór będzie prowadzony do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta. Regulaminy i druki wniosków dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.konskie.praca.gov.pl