niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W związku z organizowaną 7 sierpnia 2021 roku trzecią edycją Rajdu Rowerowego Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych 20 lipca 2021 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, odbyła się konferencja prasowa partnerów tego wydarzenia. Wzięli w niej udział: starosta kielecki – Mirosława Gębski, starosta konecki – Grzegorz Piec, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński. Starostę jędrzejowskiego reprezentowała wicestarosta Maria Barańska. Na konferencji obecny był również dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury - Jacek Sabat oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie – Teresa Chudy.

Na spotkaniu przypomniano o znaczeniu i historii pamiętnej Brygady, która jako jedyna formacja niepodległościowa państwa podziemnego przedostała się na zachód.

Rajd rowerowy będzie więc doskonałym upamiętnieniem działań tej jednostki, jej sformowania i wymarszu z Zagnańska w kierunku Lasocina. Wydarzenie to z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszej edycji rajdu, szlakiem Brygady przejechało wówczas 32 uczestników. Jeden z nich przybył aż z Opola. Rok później, w drugiej edycji wzięło udział już około stu osób. W tym roku powiat kielecki w organizacji tego wydarzenia wspierają aż trzy powiaty: włoszczowski, konecki i jędrzejowski. Każda grupa utworzona w poszczególnych powiatach pojedzie wyznaczoną przez siebie trasą, uwzględniając miejsca pamięci. Finał rajdu odbędzie się tradycyjnie w Lasocinie, na placu "Nad Stawkiem" w gminie Łopuszno.

"Trasa konecka liczy około 45 kilometrów. - Stratujemy spod pomnika Błogosławionego Kazimierza Sykulskiego, patrona powiatu koneckiego. Podjedziemy do Dębu Pamięci, który przypomina urodzonego w Wilczkowicach ppor. Edwarda Podwysockiego zamordowanego przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu. Ogólnie, mamy zaplanowane osiem punktów i wszystkie te miejsca związane są z II wojną światową. Poza wątkiem rekreacyjnym, będziemy podkreślać miejsca pamięci" - powiedział Grzegorz Piec. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny o tematyce związanej z Brygadą Świętokrzyską oraz wirtualna wystawa podsumowująca całe wydarzenie i upamiętniająca działalność NSZ. Zwieńczeniem całości będzie koncert patriotyczny, który odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Agnieszka Krakowiak