niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej umożliwiła wsparcie finansowe dla samorządów, podejmujących inicjatywę przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu rządowemu programowi pomocy mieszkańcy Powiatu Koneckiego, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

W dniu 15 lipca, w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Starosta Konecki Grzegorz Piec, przy udziale wicestarosty Wiesława Skowrona i skarbnik Edyty Drążkiewicz, podpisali stosowne umowy, na kwotę około 70 tysięcy złotych.

W rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Konecki będzie organizatorem uruchomionych od 1 września połączeń autobusowych na następujących liniach:

  • Sulborowice - Końskie (Sulborowice, Papiernia, Starzechowice ,Dąbrowa, Pląskowice, Fałków, Wola Szkucka, Szkucin, Lipa, Młotkowice, Ruda Mal., Koliszowy, Dęba ,Nowy Kazanów, Końskie).
  • Filipy - Końskie (Filipy, Kłucko, Wyrębów, Nalewajków, Górniki, Mościska Małe, Mościska Duże, Radoszyce, Plenna, Podlesie, Krzyżówki Radoszyckie, Sielpia, Gatniki, Wincentów, Brody Nowe, Końskie).
  • Giełzów - Końskie (Giełzów, Borowiec, Gowarczów, Morzywół, Barycz, Kornica, Końskie).

Adam Kubka