niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Informacja z realizacji projektu grantowego pn.„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentami projektu były:

  1. Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich. Wysokość przyznanego wsparcia w kwocie: 94 062,26 zł.
  2. Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego w kwocie: 43 894,00 zł.

W ramach grantu dokonano wypłatę dodatków do wynagrodzenia za okres od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla 5 pielęgniarek z DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej i dla 13 pielęgniarek z DPS „Cichy Zakątek” w Końskich.

Dodatek do wynagrodzenia wypłacany był ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 dla pielęgniarek, które ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Otrzymane dofinansowanie zostało wykorzystane 100 %.

Renata Donieck