niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę, 3 lipca br. w Fałkowie, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia remizy oraz samochodu strażackiego, podczas której oficjalnie włączono jednostkę OSP Fałków do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Trójcy w Fałkowie. Odprawił ją biskup radomski Marek Solarczyk w asyście księdza proboszcza Andrzeja Gawrysia oraz pełniącego funkcję kapelana wszystkich strażaków z powiatu koneckiego – księdza Tomasza Janickiego.

Gospodarzem wydarzenia byli: Wójt Gminy Fałków - Henryk Konieczny, jego zastępca - Krzysztof Bajor, będący jednocześnie wiceprezesem miejscowego OSP, przewodniczący Rady Gminy Fałków - Piotr Gonerka oraz Skarbnik Gminy - Anna Wajnberger. Część oficjalną przeprowadził prezes OSP Fałków – druh Grzegorz Zganiacz. Gościem specjalnym był Wiceminister Finansów Sebastian Skuza. Na uroczystość, przybyli także tak zacni goście, jak: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej - starszy brygadier Krzysztof Ciosek, Komendant Powiatowy - młodszy brygadier Ryszard Stańczak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP druh Ireneusz Żak, prezes Zarządu Powiatowego OSP druh Jerzy Rąbalski oraz Burmistrz Radoszyc Michał Pękala. W imieniu Starosty Koneckiego pojawił się naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich - Marian Wikiera.

Istotnym punktem imprezy było przekazanie decyzji Komendanta Głównego Straży Pożarnej o włączeniu OSP Fałków do prestiżowego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Decyzję tę, przekazał Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej - starszy brygadier Krzysztof Ciosek. Poza tym, druhowie wręczyli grawertony i statuetki dla wszystkich, którzy pomogli im w zakupie wozu bojowego i budowie remizy. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Wiesław Zganiacz. Łukasz Maciejczyk, Mariusz Haraziński, Anna Wajnberger i Paweł Pękala zostali uhonorowani brązowymi medalami zasług dla pożarnictwa.

Warto podkreślić, że remizę wybudowano dzięki projektowi rewitalizacji Fałkowa, na który gmina otrzymała ogromną dotację – „Ten obiekt jest jednym z elementów wielkiego programu. To program unijny, związany z odnową, rewitalizacją gminy, a szczególnie miejscowości gminnej jaką jest wieś Fałków. Tych elementów jest bardzo dużo – cały program opiewał na prawie 5 milionów złotych” – mówił Henryk Konieczny, wójt gminy Fałków.

Beata Kij