niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 30 czerwca, w Maleńcu odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców ze specjalistami i ekonomistami Banku Gospodarstwa Krajowego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Konecki, Grzegorz Piec. Ciekawa i ostatnio często stosowana, luźna formuła śniadania biznesowego, sprzyja nawiązywaniu kontaktów i rozwijaniu efektywnej współpracy między samorządem, przedsiębiorcami, a sektorem bankowym.

Spotkanie, w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego otworzył Dyrektor Regionu Piotr Waluszewski, witając wszystkich przybyłych gości, w tym reprezentującego Starostę Koneckiego, Sekretarza Powiatu Zbigniewa Sadorskiego i Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Jasińskiego. Założenia i program środowego śniadania biznesowego nakreśliła Dyrektor Rozwoju Regionu Justyna Wiesteska - Sowińska. W obecnej sytuacji, po trudnym ze względu na pandemię 2020 roku, niezwykle ważne jest wsparcie dla lokalnego biznesu, generującego miejsca pracy i wpływającego na kondycję gospodarczą naszego regionu. Interesująco obecną sytuację zreferował Główny Ekonomista BGK Mateusz Walewski, a zagadnienia dotyczącego wsparcia eksportu i finansowania transakcji handlowych omówiła Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu BGK Joanna Mularczyk. Oprócz przedstawicieli lokalnego biznesu w tym spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Generalny Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości - Marek Mika i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Werens.

Na zakończenie, gospodarz ZZH Maleniec Maciej Chłopek oprowadził gości po zabytkowym obiekcie, prezentując tę sztandarową atrakcję turystyczną Powiatu Koneckiego.

Adam Kubka