niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 30 czerwca br., odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Koneckiego. Była to sesja absolutoryjna, podczas której Zarząd Powiatu Koneckiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Na sesję, w formie stacjonarnej przybyli wszyscy radni. Na prośbę Przewodniczącego Rady, Zbigniewa Kowalczyka porządek obrad został rozszerzony o trzy, nowe punkty, w tym jeden, istotny z punktu widzenia wszystkich samorządów, a mianowicie plan robót drogo - mostowych na terenie powiatu.

Na początku Starosta Konecki, Grzegorz Piec złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Później, podczas polemiki, dotyczącej planu robót drogowych, do głosu doszli: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich, Stanisław Mościński i radny Paweł Pękala, którego interesował odcinek drogi Jacentów-Sokołówka. Członek Zarządu Powiatu, Jarosław Staciwa zapewnił, że przebudowa ww. drogi będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Powyższy plan został przyjęty liczbą głosów 18 za, trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Burzliwą dyskusję wywołała „Debata o stanie powiatu”, a w szczególności temat oświaty i sprawozdania finansowego szpitala. Odpowiadając na poruszone zagadnienia, dotyczące braku fachowców w zawodach technicznych oraz słabej promocji kształcenia branżowego, Starosta Konecki, stwierdził, że to rynek musi zweryfikować, w jaki sposób chcą się edukować uczniowie. Po czym, spuentował wypowiedź radnej Beaty Zbróg, zapytaniem:

- „Fajnie się mówi, fachowcy są potrzebni. Wy jako radni, jako elita, że tak powiem, powiedzcie mi, które wasze dziecko skończyło szkołę branżową? Przecież potrzebni są fachowcy, drodzy państwo. Dlaczego wysyłamy dzieci na studia? (…) Rynek to powinien wymóc, nie – szkoły, bo my nie jesteśmy w stanie młodzieży wysłać do jakiejkolwiek innej szkoły”.

Podczas sesji zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Św. Łukasza w Końskich. Szpital, zniwelował straty do poziomu plus - minus 2,5 miliona złotych przy dodatkowo wysokiej amortyzacji. Nie mogło więc być mowy o odmowie zatwierdzenia sprawozdania. Starosta, podkreślił także, że szpital jest dobrze doposażony i takie wsparcie jakie uzyskał w tym roku jest rekordowe.

Kolejnym, krótkim, ale ważnym punktem obrad była dyskusja, dotycząca wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Koneckiego. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem przez radnego Michała Cichockiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu przez władze Powiatu Koneckiego. Ww. budżet to 120 milionów złotych dochodów, a zatem o 5 milionów więcej, niż początkowo planowano. Z kolei, przewidywane wydatki nie zostały przez organ wykonawczy przekroczone. Czternastu radnych głosowało za, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Tym samym Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

Starosta podziękował radnym za zaufanie, a zarządowi i pani skarbnik za pomoc:

„Chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować kolegom z Zarządu, że zawsze mogę na nich liczyć i idziemy naprzód. Jako przewodniczący Zarządu chciałbym podziękować pani skarbnik, wszystkim dyrektorom, kierownikom, naczelnikom, dziękuję również Państwu – wszystkim radnym. Za to, że mimo tego, że się spieramy to zawsze znajdujemy wspólny punkt i idziemy do przodu”.

Budzące kontrowersje tematy pojawiły się w sprawach różnych. Były to kwestie utworzenia komunikacji publicznej na terenie powiatu koneckiego oraz budowy budynku, który zdaniem mieszkańców jest blokiem, na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Jana Pawła II w Końskich.

Zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich, Izabela Arwaj, poinformowała, że Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie trzech linii, a mianowicie: Giełzów-Końskie, Filipy-Konskie oraz Sulborowice-Końskie. Zdaniem niektórych radnych, linii tych jest zdecydowanie za mało.

Kolejnym punktem spornym, była budowa ww. budynku na osiedlu Jana Pawła II. Na sesję przybyli przedstawiciele lokalnej społeczności: Marcin Majczak i Konrad Cabaj. Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Końskich, Justyna Jędrusińska-Gula, wyjaśniła że wnioski złożone przez inwestorów były zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który uchwaliła Gmina Końskie. Tym samym nie było podstaw do ich odrzucenia.

Kończącym sesję, był skierowany do radnych apel Członka Zarządu Powiatu, Jarosława Staciwy:

„Chciałbym podziękować w imieniu swoim i Zarządu za udzielenie nam wotum zaufania i absolutorium. To jest ważne. Niemniej jednak mam prośbę do części z Państwa, do części radnych, którzy w zasadzie nie podejmują merytorycznych rozmów, a głosują: albo przeciw albo wstrzymują się. Zachęcam, żeby rozmawiać, ponieważ wiemy wtedy co źle robimy i będziemy mogli to robić lepiej” – apelował Staciwa.

Po blisko czterech godzinach obrad zakończono XXX sesję Rady Powiatu.

Beata Kij