niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek, 18 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich, zostały ogłoszone wyniki VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego pod hasłem „Metamorfozy historii”. Formuła zmagań konkursowych była nieco inna, niż w latach ubiegłych. Zadaniem uczestników - uczniów klas VIII szkół podstawowych, było zaprojektowanie „nowej” fryzury dla znanej postaci historycznej. Pomysł należało przedstawić w formie graficznej. We wskazanym terminie wpłynęły prace z dwóch powiatów: koneckiego: SP Kopaniny, SP Gowarczów, SP Górniki, ZPO Pomyków i opoczyńskiego: SP Żarnów.

Patronat nad konkursem objął Starosta Konecki, Grzegorz  Piec. Organizatorem, we współpracy ze szkołami podstawowymi był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich, a nagrody w postaci akcesoriów fryzjerskich ufundowała firma „EMILIO” z Kielc. Za prawidłową organizację i poziom merytoryczny z ramienia ZSP Nr 2 odpowiadały: pomysłodawczyni zawodów - Aleksandra Śmietana - nauczyciel fryzjerstwa, Dorota Wilk – nauczyciel historii oraz Barbara Szteleblak, nauczyciel zajęć praktycznych w zawodzie fryzjer.

Jury w składzie: Jan Rybiński - dyrektor ZSP nr 2 w Końskich, Izabela Skrzynecka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Końskich - Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Urszula Jasińska – przedstawiciel szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Zofia Otwinowska – przedstawiciel branży fryzjerskiej – Salon fryzjerski w Żarnowie oceniało: kreatywność i innowacyjność zastosowanych form, estetykę wykonania, harmonię stylistyczną, ogólny wyraz zaprojektowanej fryzury, a także spójność odwzorowania postaci historycznej.

Po podliczeniu i podsumowaniu konkursu, ogłoszono następujące wyniki:

I miejsce: Marcelina Stępień – ZPO Pomyków, opiekun ucznia Barbara Batóg – postać z historii: Maria Skłodowska-Curie,

II miejsce: Gabriela Opatowicz – SP Kopaniny – opiekun ucznia Małgorzata Opatowicz, postać z historii: Kleopatra,

III miejsce: Aleksandra Filipek – SP Żarnów – opiekun ucznia Edyta Kazimierczyk, postać z historii: Mona Lisa.

Wyróżnienie ex aequo:

- Aleksandra Misztal – SP Górniki – opiekun ucznia Katarzyna  Kołodziejczyk, postać z historii: Juliusz Cezar,

- Aleksandra Sak – SP Gowarczów – opiekun ucznia Olga Kołodziejczyk, postać z historii: Stanisław Staszic.

Spośród nadesłanych prac, publiczność online wybierała również Nagrodę Publiczności. Najwięcej, 65,5% wszystkich oddanych głosów otrzymała praca graficzna Mona Lisa, autorstwa Aleksandry Filipek, uczennicy ze szkoły w Żarnowie.

W związku z sytuacją pandemiczną, wręczenie dyplomów i nagród laureatom VIII Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego odbywało się etapowo. Laureatki I i II miejsca, Marcelina Stępień i Gabriela Opatowicz przybyły wraz z opiekunami oraz dyrektorami swoich placówek do ZSP nr 2 w Końskich i otrzymały nagrody z rąk Krzysztofa Stachery, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz Jana Rybińskiego dyrektora ZSP nr 2. 

Adam Kubka