niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 23 czerwca br., na strzelnicy sportowej, znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Barycz, dzierżawionej przez Konecki Klub Strzelecki KALIBER 44, przeprowadzono ciekawe warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, podczas których uczniowie doskonalili zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Otwarcia szkolenia dokonali: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu – Jarosław Staciwa oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 – Beata Jakubowska.

„Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z zakresu sprawności fizycznej i szkolenia strzeleckiego” odbyły się dzięki pozyskaniu funduszy na projekt za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach. W szkoleniu wzięli udział głównie uczniowie klas mundurowych, ale także ci z klas z rozszerzeniem sportowym. Koordynatorem całego projektu był Witold Fitas.

Warsztaty rozpoczęły się omówieniem teorii oraz zasad obowiązujących zarówno na strzelnicy, jak i podczas samego treningu. Przebiegły one pod czujnym okiem instruktorów, którzy podzielili się cennym doświadczeniem i korygowali uczniów w taki sposób, żeby osiągać jak najlepsze efekty. Program szkolenia opierał się na trzech obszarach: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia strzeleckiego i szkolenia z zakresu sprawności fizycznej. Pokaz pierwszej pomocy przeprowadził nauczyciel ZSP nr 1 w Końskich – Witold Fitas. Za szkolenie strzeleckie odpowiadał instruktor strzelectwa - Sebastian Dziurdź, z kolei konkurencje sprawnościowe przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego - Rafał Sobczyk.

Uczestnicy szkolenia, mogli także obejrzeć reprodukcje broni czarnoprochowej z XIX wieku. Swoją kolekcję zaprezentował w Baryczy - Jacek Owczarczyk.

Organizacyjny sukces warsztatów nie miałby miejsca, gdyby nie zaangażowanie pracowników ZSP nr 1: Anety Dziurdź, Renaty Miler, Rafała Sobczyka, Katarzyny Kałuży, Teresy Wojtulskiej i Agaty Góreckiej.

Duże zainteresowanie wzbudził aktywny udział Członka Zarządu Powiatu - Jarosława Staciwy w potyczkach strzeleckich, podczas których zaskoczył wszystkich uczestników szkolenia, swoimi doskonałymi umiejętnościami strzeleckimi.

Beata Kij