niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich, przy współudziale TWRP „Wszechnica Konecka”, organizuje Powiatowy Rajd z „Sercem dla Małgosi”. Wydarzenie to przewidziane jest na sobotę 29 maja br. Jego celem jest zebranie środków finansowych dla Małgorzaty Pocheć z Nieświnia na operację złośliwego naczyniaka jamistego w obrębie pnia mózgu oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców konecczyzny.

Z uwagi na stan epidemii, rajd - przyjmie formę indywidualnego marszu. Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 15-kilometrową trasę drogami i ścieżkami położonymi na terenie gminy Końskie. Każdy uczestnik, podczas weryfikacji otrzyma szczegółowy opis trasy wraz z mapką. Partnerem wydarzenia jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Końskich.

Już teraz Starosta Konecki – Grzegorz Piec zaprasza do udziału!

Regulamin rajdu – (plik.pdf) – 156 kb