niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu - Radosław Lachowski przedstawił projekt „Raportu o stanie Powiatu Koneckiego za 2020 rok”. Wynika z niego, że w minionym roku dochody budżetu przekroczyły znacząco granicę 100 mln (dokładnie było to 120 452 615 złotych) i były o 25% wyższe od dochodów tej jednostki osiągniętych w 2019 roku. Niewątpliwie jest to ważna informacja, ponieważ w historii koneckiego samorządu powiatowego po 1998 roku, tak znaczący wzrost nie miał do tej pory miejsca. Rok 2020 był dla całej gospodarki i samorządu trudnym okresem. Był to jednocześnie czas próby i podejmowania ważnych decyzji umożliwiających wielu sektorom przetrwanie czasu pandemii COVID-19.

Do lokalnych samorządów w ramach rządowego wsparcia popłynął strumień środków finansowych umożliwiający skuteczną walkę i zwiększenie bezpieczeństwa w zmaganiach z koronawirusem. Duże środki zostały też przekazane w ramach rządowego Funduszy Dróg Samorządowych i wsparcia innych inwestycji infrastrukturalnych. Budżety powiatowe i gminne zostały też znacząco wsparte środkami Unii Europejskiej, które były w dyspozycji urzędów marszałkowskich.

Dla porównania zamieszczamy zestawienie dochodów budżetu powiatu w latach 2004-2020 (dane w zestawieniu pochodzą z Banku Danych Lokalnych - Głównego Urzędu Statystycznego).

Adam Kubka