niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 4 maja br. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Końskich rozstrzygnięto konkurs pt. „Znam Krajową Mapę Zagrożeń”, który był przeprowadzony w formie online dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji Końskich, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Konecki – Grzegorz Piec. Z zachowaniem zasad sanitarnych związanych z pandemią odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Znam Krajowa Mapę Zagrożeń”.

Uczestnicy tego wydarzenia mieli za zadanie przygotować pracę literacką bądź plastyczną związaną z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spośród nadesłanych prac wybrano 3 laureatów konkursu i przyznano jedno wyróżnienie. Zwycięzcy konkursu, otrzymali od Komendanta Powiatowego Policji w Końskich mł. insp. Rafała Zielińskiego oraz Starosty Koneckiego pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której wiele osób podzieliło się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń w lokalnej społeczności Każde naniesione na mapę zagrożenie zostaje przez Policję wnikliwie zweryfikowane, co przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i bardzo dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za zainteresowanie tematem, zaangażowanie oraz nadesłane prace.

Pamiętajmy: "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

KPP w Końskich - Marta Przygodzka