niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To nie pierwsza wizyta Pełnomocnika Premiera RP ds. Czystego Powietrza - Bartłomieja Orła w Powiecie Koneckim. Tym razem minister odwiedził Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy i Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich. Podczas wizyty ministrowi towarzyszyli: Grzegorz Piec – starosta, Jarosław Staciwa – członek Zarządu, Justyna Rupniewska – przewodnicząca PRKGW w Końskich oraz Paweł Kubiak – przewodniczący PSR ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tuż przed 10.00 udano się do Ośrodka w Baryczy, gdzie w towarzystwie dyrektora placówki – Jana Słuszniaka, minister zapoznał się z dotychczasowym dorobkiem placówki, jak również bieżącymi problemami, z których do najważniejszych należy staranie się o budowę nowej siedziby internatu dla podopiecznych Ośrodka.

„Jestem pełen uznania dla dyrekcji Ośrodka i grona pedagogicznego za ogromne zaangażowanie, zarówno w proces dydaktyczny, ale i ten związany z rehabilitacją. Dzięki takim Ośrodkom dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą podjąć właściwy proces kształcenia. Cieszę się, że placówka czyni wymierne starania i dba również o absolwentów Ośrodka, chociażby uczestnicząc w programie PFRON – „Rehabilitacja 25 Plus”. Te działania z pewnością znacząco podnoszą poziom kształcenia i przyczyniają się do późniejszej adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych. Z optymizmem patrzę na te wszystkie działania i wyrażam głębokie podziękowania za troskę o dzieci i młodzież kształcące się w Państwa placówce” – zaznaczał minister Bartłomiej Orzeł. 

W kolejnym etapie wizyty przemieszczono się do Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej w Końskich, gdzie zapoznano się z trudnymi warunkami działalności placówki.

„Jak Państwo widzicie nie ma tu windy, nie ma podjazdów, co w zasadzie uniemożliwia pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Dlatego na Pana ręce składam szczególne podziękowania dla Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego za wsparcie w wysokości 2,5 mln zł. Dzięki tym środkom w najbliższym czasie będziemy przygotowywać się do remontu IV pietra Starostwa Powiatowego w Końskich, gdzie będzie ulokowana nowa siedziba Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Końskich” – podkreślał Starosta Powiatu Koneckiego – Grzegorz Piec.

„Cieszę się, że mogłem tu przyjechać i zobaczyć na jaki cel przeznaczone zostanie wsparcie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Jestem przekonany, że te środki trafiły we właściwe ręce. Warunki, które tu widzimy, są bez cienia wątpliwości bardzo ciężkie, dlatego tym bardziej dziękuję całemu zespołowi Poradni, za trud i zaangażowanie w pomoc dzieciom zgłaszającym się tutaj. Podziękowania zabieram do Warszawy i przekażę je Panu Premierowi. Pamiętajmy, że nie było by tego wsparcia, gdyby nie praca i starania zarówno Pana Starosty i Zarządu Powiatu Koneckiego, którzy o te pieniądze zawnioskowali” – mówił podczas briefingu prasowego Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Premiera RP ds. Czystego Powietrza.

Podczas wizyty minister obejrzał pamiątkową tablicę, niedawno odkrytą w Ośrodku w Baryczy, jak również złożył symboliczne kwiaty i zapalił znicze przed pomnikiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Końskich.

Paweł Kubiak