niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 30 kwietnia, na zaproszenie Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca, odwiedził nasz powiat Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł. Minister, oprócz spotkań związanych z planowanymi inwestycjami, wziął także udział w zaplanowanych wydarzeniach rocznicowych i patriotycznych. Jednym z punktów wizyty ministra, było uczczenie 81. rocznicy śmierci majora „Hubala” - Henryka Dobrzańskiego. Ostatniego dnia kwietnia 1940 roku pod Anielinem w wyniku zasadzki urządzonej przez wojska niemieckie, poległ mjr Dobrzański - żołnierz Legionów Polskich, kawalerzysta, w czasie II wojny światowej dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

 Pod pomnikiem bohatera, symboliczną wiązankę złożyła delegacja Powiatu Koneckiego. W towarzystwie Ministra Bartłomieja Orła hołd oddali: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu - Jarosław Staciwa oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW - Justyna Rupniewska.

Następnie reprezentacja władz powiatu i minister Bartłomiej Orzeł udali się do I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Wielkiemu Polakowi – Naszemu Rodakowi - Stanisławowi Małachowskiemu oraz Jego braciom - członkom Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor placówki - Wojciech Jasnos powitał zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Bartłomiej Orzeł - Pełnomocnik Rządu, Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Wiceprzewodnicząca Rady Powiaty - Jolanta Pacocha, Członek Zarządu - Jarosław Staciwa, Starosta Włoszczowski - Dariusz Czechowski, Starosta Opoczyński - Marcin Baranowski, Zastępca Burmistrza MiG Końskie - Marcin Zieliński, Dziekan Dekanatu Koneckiego ks. prałat Andrzej Zapart, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego - Krzysztof Stachera wraz z Zastępcą Marcinem Wiadernym oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW - Justyna Rupniewska. Tradycyjnie część oficjalną obchodów rozpoczęło wprowadzenie szkolnego pocztu sztandarowego i złożenie kwiatów pod tablicą pamięci poświęconej uczniom i absolwentom tej placówki, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Krótkie przemówienie wygłosił starosta Grzegorz Piec – „W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji, nazwanej wtedy Ustawą Rządową, a od dnia jej przyjęcia, określaną jako Konstytucja 3 Maja. Tak się składa, że jej współtwórcą i niezłomnym orędownikiem był marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski – hrabia na Końskich i Białaczowie. W tej to rocznicowej atmosferze zrodził się pomysł upamiętnienia, nie tylko Koneckiego Ojca wspomnianej ustawy, ale też jego braci, którzy wówczas piastowali szereg godnych stanowisk w Rzeczpospolitej i przez lata działali w Komisji Edukacji Narodowej. Zatem miejsce, gdzie uroczyście odsłonimy ten marmurowy monument, nie jest przypadkowe. To aula w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich… Niechaj te napisy na marmurze: Amor patriae nostra lex – miłość ojczyzny naszym nakazem, na trwale i głośno zabrzmią oraz staną się przesłaniem dla nas wszystkich!”.

Głos zabrał Bartłomiej Orzeł, gość specjalny – „Życzę by te wszystkie cechy: odwaga, rozwaga, patriotyzm i duma z osobistego powiązania z postacią Stanisława Małachowskiego, by to Państwu towarzyszyło na co dzień i byśmy tę lekcję, te cele które nam pozostawił Wielki Ojciec Konstytucji wspólnie realizowali”.

Następnie prowadzący uroczystość Naczelnik Krzysztof Stachera, zaprosił ministra Bartłomieja Orła, starostę koneckiego Grzegorza Pieca oraz dyrektora Wojciecha Jasnosa do uroczystego odsłonięcia wymienionej wcześniej tablicy pamiątkowej. Obiekt poświęcił ksiądz dziekan Andrzej Zapart, proboszcz parafii św. Mikołaja w Końskich.

W drugiej części uroczystości, podsumowano powiatowy konkurs online pn. „KONECKI OJCIEC MAJOWEJ KONSTYTUCJI - MARSZAŁEK STANISŁAW MAŁACHOWSKI”, który trwał od 16 do 24 kwietnia 2021 roku i miał na celu, wskazanie szczególnego związku tej historycznej postaci z tworzeniem pierwszej, polskiej ustawy zasadniczej i naszą małą ojczyzną.

Pierwsza nagroda za zajęcie I miejsca trafiła do Natalii Boruń, uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, która uczestniczy w naszych konkursach online od samego początku. II miejsce zdobyła Julia Wilk z Końskich. Nagrodę za zdobycie III miejsca otrzymała Joanna Partyka z Morzywołu. Komisja postanowiła wyróżnić osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów: Ewę Ferens, Martynę Bielecką, Martynę Kot, Szymona Kowalczyka oraz Aleksandrę Werens. Specjalne wyróżnienie trafiło do Swietłany i Alekseja Miłowanow – przedstawicieli krasnodarskiej Polonii, którzy już po raz trzeci wzięli udział w naszych konkursach. Na zakończenie uczniowie I Liceum zaprezentowali program słowno - muzyczny przygotowany przez wychowawcę Joannę Stołowską.

Uroczystość rozpoczęła tegoroczne obchody Święta Konstytucji pod nazwą „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji - Marszałek Stanisław Małachowski”.

Mariusz Słowiński, Adam Kubka