niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Szef MSWiA - Mariusz Kamiński zapowiedział w czwartek projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dodał, że projekt ustawy jest odpowiedzią na postulaty różnych środowisk, a najważniejszym jego założeniem jest wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla tych druhów i druhen, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych. "Ten projekt ustawy dedykujemy wszystkim druhnom i druhom, którzy na co dzień - w dzień i w nocy - są gotowi walczyć z zagrożeniami, dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów, najbliższych" - powiedział szef MSWiA.

"Każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę - druhna w wieku 60 lat, druh w wieku 65 lat - i którzy przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny" - wyjaśnił z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że będzie on wypłacany co miesiąc z puli Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA.

„System Ochotniczych Straży Pożarnych jest w naszym kraju rozbudowany i zrzesza ponad 690 tys. strażaków. Są to członkowie naszych lokalnych społeczności, którzy niosą pomoc w najtrudniejszych sytuacjach, pojawiają się zwykle najwcześniej na miejscu zdarzenia wspierając działania Państwowej Straży Pożarnej. Często ryzykują, ale ich działalność nie ogranicza się jedynie do ochrony przeciwpożarowej. Druhowie OSP upowszechniają także kulturę fizyczną i sport, angażują się w różnorodne działania wiejskich społeczności i akcje charytatywne. TO BARDZO CENNA INICJATYWA RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO” - skomentował tę dobrą dla wszystkich strażaków OSP informację, Starosta Konecki Grzegorz Piec.

Adam Kubka