niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – kwota 350 000,00 zł.

- jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej dla niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu  – kwota 152 000,00 zł.

- staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – kwota  57 500,00 zł.

- szkolenia dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – 7 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym od dnia 29 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu środków PFRON przeznaczonych na ten cel.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • korespondencyjnie - pocztą tradycyjną na adres: 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku (w godzinach 7.30 – 15.30) wrzucając do skrzynki podawczej,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/pupkonskie po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  • poprzez skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ będą udzielane w wysokości:

- nie przekraczającej kwoty 28 000,00 zł. (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy),

- lub nie przekraczającej kwoty 40 000,00 zł. (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesiące).

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY będzie udzielany w wysokości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. na jedna osobę.

Regulaminy i druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu: https://konskie.praca.gov.pl/