niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 27.04.2021 r., w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się zebranie Komisji Konkursowej, mające na celu wyłonienie zwycięzców konkursu online pn. „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji - Marszałek Stanisław Małachowski”, który odbył się w dniach 16.04-26.04.2021. Organizatorem był starosta konecki Grzegorz Piec, a odpowiedzialnym za jego przebieg był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

Konkurs rozpoczął obchody uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Był on jednocześnie przywołaniem pamięci o życiu i dokonaniach Marszałka Sejmu Wielkiego - Stanisława Małachowskiego i miał charakter edukacyjny poprzez kształtowanie świadomości i przywiązania do tożsamości narodowej oraz budowanie poczucia wspólnoty narodowej. Ogółem w konkursie uczestniczyło 77 osób. Poziom wiedzy był bardzo wysoki i wyrównany. W każdym z trzech etapów uczestnik mógł zdobyć 7 punktów, a każda poprawna odpowiedź, to jeden punkt. Maksymalna ilość zdobytych punktów, we wszystkich trzech etapach wynosiła 21.

Najwyższa ilość punktów, którą udało się zgromadzić najlepszym uczestnikom wynosiła 20. Osób, które zdobyły taką ilość punktów było 8. Wśród nich znaleźli się: NATALIA BORUŃ, JULIA WILK, JOANNA PARTYKA, EWA FERENS, MARTYNA BIELECKA, MARTYNA KOT, SZYMON KOWALCZYK, ALEKSANDRA WERENS.

W zaistniałej sytuacji zgodnie z punktem 3, &4 regulaminu konkursu komisja w składzie: Marian Wikiera – przewodniczący, Agnieszka Krakowiak, Mariusz Słowiński i Adam Kubka biorąc pod uwagę szybkość udzielonych odpowiedzi wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz przyznała 1 wyróżnienie specjalne.

Pierwsza nagroda za zajęcie I miejsca trafiła do Natalii Boruń ze Stąporkowa. II miejsce zdobyła Julia Wilk z Końskich, a nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymała Joanna Partyka z Morzywołu. Komisja postanowiła wyróżnić osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów : Ewę Ferens, Martynę Bielecką, Martynę Kot, Szymona Kowalczyka oraz Aleksandrę Werens. Specjalne wyróżnienie trafi do Swietłany i Alekseja Miłowanow – przedstawicieli krasnodarskiej Polonii. Komisja podjęła również decyzję o nagrodzeniu pamiątkowymi dyplomami wszystkich, którzy wzięli udział w Konkursie.

- Laureatom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję również wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu i nauczycielom za zaangażowanie w nasze przedsięwzięcie oraz liczny udział w konkursie - dziękuje starosta konecki Grzegorz Piec.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 13:30, w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich podczas odsłonięcia tablicy poświęconej Małachowskim dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W związku z pandemią w uroczystości weźmie ograniczona ilość osób.

Mariusz Słowiński